VÍTKOVÁ, L. Vodohospodářské řešení vybrané vodní nádrže [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Marton, Daniel

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Janál,, Petr

Navrhovaná známka

eVSKP id 114461