SCHREIBER, J. Technologická etapa zastřešení hotelu v Třebíči [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Liška, Pavel

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Nečasová, Barbora

Navrhovaná známka

eVSKP id 114347