ŠIKRAL, M. Posouzení vhodnosti lokálních zdrojů plniv pro potěry na bázi anhydritu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Drochytka, Rostislav

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Kaláb, Michal

Navrhovaná známka

eVSKP id 114401