ŠNÉDAR, J. Studie obchvatu obcí Měnín a Telnice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Radimský, Michal

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Matuszková, Radka

Navrhovaná známka

eVSKP id 114412