REŽŇÁK, P. WebGL2 renderer ve WebAssembly [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Starka, Tomáš

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Lysek, Tomáš

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 114587