HRBEK, D. Data loader pro komplexní testování palubních systémů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Růžička, Richard

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Šimek, Václav

Navrhovaná známka

eVSKP id 114930