OBRTLÍK, P. Počítač jako inteligentní spoluhráč ve slovně-asociační hře Krycí jména [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Smrž, Pavel

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Hradiš, Michal

Navrhovaná známka

eVSKP id 114598