POREMBA, T. Digitální steganografie a stegoanalýza [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Strnadel, Josef

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Wiglasz, Michal

Navrhovaná známka

eVSKP id 114633