DRÁPELA, K. Predikce povahy spamových krátkých textů textovým klasifikátorem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Pluháčková, Hana

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Křena, Bohuslav

Navrhovaná známka

eVSKP id 114603