KAKIŠ, D. Interaktivní prezentační systém genealogických dat [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Zbořil, František

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Vídeňský, František

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 114838