KAMENSKÝ, Z. Informační systém pro řízení projektů v IT firmě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Bartík, Vladimír

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Kreslíková, Jitka

Navrhovaná známka

eVSKP id 114896