CHVÍLA, V. 4K video přehrávač pro virtuální realitu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Kobrtek, Jozef

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Matýšek, Michal

Navrhovaná známka

eVSKP id 114850