POLEHŇA, D. Detektor virů na USB klíčenkách pomocí RaspberryPi [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Krčma, Martin

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Pánek, Richard

Navrhovaná známka

eVSKP id 114711