BERKY, L. Moderní TreeView komponenta pro web [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Turoňová, Lenka

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Smrčka, Aleš

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 114805