HLAVÁČ ĎURÁN, D. Správa serverových farem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Trchalík, Roman

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Očenášek, Pavel

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 114735