KYSEĽ, J. Automatické vyhodnocování studentských projektů v Pythonu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Smrž, Pavel

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Škoda, Petr

Navrhovaná známka

eVSKP id 114650