KORČEK, J. Monitorování běhu OS Linux [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Trchalík, Roman

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Očenášek, Pavel

Navrhovaná známka

eVSKP id 114874