ŽIŠKA, P. Navigační systém do budov na mobilním zařízení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Beran, Vítězslav

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Čadík, Martin

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 114520