KONEČNÝ, A. Mobilní hra s použitím rozšířené reality [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Najman, Pavel

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Kapinus, Michal

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 114820