VRTĚLOVÁ, L. Analýza nastavení formátu JPEG 2000 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Bařina, David

Navrhovaná známka
E

Posudek oponenta

Klíma, Ondřej

Navrhovaná známka
D

eVSKP id 114573