ŠKROBÁNEK, K. Interaktivní grafická prezentace dat na WWW [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Burget, Radek

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Bartík, Vladimír

Navrhovaná známka

eVSKP id 114691