ŠUHAJ, P. Detekce slabin v počítačových sítích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Holkovič, Martin

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Hranický, Radek

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 114793