SKRYJA, O. Sofistikované stopky pro měření časů na závodech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Herout, Adam

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Zemčík, Pavel

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 114547