ŠVEC, M. Mobilní aplikace pro vyhledání knihy v regálu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Herout, Adam

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Beran, Vítězslav

Navrhovaná známka

eVSKP id 114910