SEMRIČ, J. Redukce automatů používaných ve filtraci síťového provozu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Vojnar, Tomáš

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Hruška, Martin

Navrhovaná známka

eVSKP id 114860