BAYER, J. Perzistentní prostředí pro Java Virtual Machine [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Kočí, Radek

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Janoušek, Vladimír

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 114560