STEJSKAL, R. Vyhledávací studie přeložky silnice I/34 Božejov-Pelhřimov [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Radimský, Michal

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Chaker, Manar

Navrhovaná známka

eVSKP id 55058