CHARVÁTOVÁ, M. Přeložka silnice II/380 Moutnice – Borkovany [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Radimský, Michal

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Valentova, Veronika

Navrhovaná známka

eVSKP id 55060