VANĚČEK, M. Ocelová konstrukce sportovní haly [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Štrba, Michal

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Pilgr,, Milan

Navrhovaná známka

eVSKP id 55092