COUFALÍKOVÁ, T. Nízkoenergetický rodinný dům [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Sedlák, Jiří

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Hudec, Mojmír

Navrhovaná známka

eVSKP id 58892