MAINCLOVÁ, J. Kartografická díla pro děti předškolního věku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Plánka, Ladislav

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Hamalová, Marie

Navrhovaná známka

eVSKP id 58862