PIPA, J. Optimalizace návrhu odlehčovacích komor na jednotné stokové síti. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Hlavínek, Petr

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Ing. Vladimír Oppelt.

Navrhovaná známka

eVSKP id 60534