ŠKODA, D. Charakterizace 1-D nanostruktur metodami SPM [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Dub, Petr

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Čech, Vladimír

Navrhovaná známka

Pavlík, Jaroslav

Navrhovaná známka

eVSKP id 32976