NETOLICKÝ, L. Tvorba účelové mapy krasového reliéfu - vývěr Jedovnického potoka [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Kratochvíl, Radim

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Machotka,, Radovan

Navrhovaná známka

eVSKP id 58992