HOUŠKA, D. Zastřešení víceúčelové haly v Poděbradech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Šmak, Milan

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Puchner,, Josef

Navrhovaná známka

eVSKP id 58991