BEDŘICH, M. Plánování projektu výstavby [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Waldhans, Miloš

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Šišpera, Roman

Navrhovaná známka

eVSKP id 58969