KŘÍŽ, J. Technologická etapa hrubé vrchní stavby objektu mateřské školy ve Slavkově u Brna [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Motyčka, Vít

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Štěrba, Martin

Navrhovaná známka

eVSKP id 58956