SVOBODA, L. Energeticky úsporný rodinný dům s fitness centrem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Ostrý, Milan

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Kalánek, Jiří

Navrhovaná známka

eVSKP id 58978