LHOTA, J. Využití marketingových analýz při posouzení proveditelnosti stavebního projektu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Dohnal, Radek

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Chovancová,, Jitka

Navrhovaná známka

eVSKP id 58972