GREČNÁR, J. Zaměření území pro tvorbu digitálního modelu terénu v údolí Oslavy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Vondrák, Jiří

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Kubíková, Hana

Navrhovaná známka

eVSKP id 58971