ŠAROUNOVÁ, P. Průzkumy a hodnocení konstrukcí z kamene [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Cikrle, Petr

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Bažant,, Zdeněk

Navrhovaná známka

eVSKP id 58926