MYŠIČKOVÁ, L. Vlastnosti, zkoušení a využití UHPC v konstrukcích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Cikrle, Petr

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Kocáb, Dalibor

Navrhovaná známka

eVSKP id 58916