ŠŤASTNÝ, V. Bytový dům [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Donaťáková, Dagmar

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Vaníček, Jiří

Navrhovaná známka

eVSKP id 58944