STODŮLKA, J. Rodinný dům s ordinací [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Petříček, Tomáš

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Michalíková, Eva

Navrhovaná známka

eVSKP id 58949