FOLTAS, P. Rodinný dům s ordinací psychiatra [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Utíkalová, Ivana

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Bartoš, Tomáš

Navrhovaná známka

eVSKP id 58933