CHARVÁT, J. Vliv technologie provádění tepelných izolací na cenu stavebního objektu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Krejza, Zdeněk

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Chovancová,, Jitka

Navrhovaná známka

eVSKP id 58934