FRENŠTÁTSKÝ, P. Aplikace pro měření charakteristik hudebních efektů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Mačák, Jaromír

Student splnil zadání na vynikající úrovni. Výsledkem práce je funkční aplikace pro měření charakteristik hudebních efektů. Student pracoval velmi samostatně a pravidelně využíval konzultací k ověření výsledků své práce. Formální zpracování práce je na vysoké úrovni.

Navrhovaná známka
A
Body
100

Posudek oponenta

Schimmel, Jiří

Bakalářská práce je po odborné a zejména programátorské stránce na vysoké úrovni srovnatelné s řadou diplomových prací. Vytvořený program by z hlediska praktického využití ve výuce sice potřeboval dílčí úpravy a měření charakteristik externích efektů nefunguje zrovna nejlépe, to ale nijak nesnižuje jeho kvalitu. Z formálního hlediska lze textu práce vytknout některé drobnosti, jako je malá velikost písma ve vývojových diagramech nebo příliš stručné některé části textu. Celkový rozsah práce je ale dostatečný.

Navrhovaná známka
A
Body
100

Otázky

eVSKP id 52182