DOLEŽAL, L. Nízkopodlažní dřevostavba [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Lavický, Miloš

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Bečica, Radek

Navrhovaná známka

eVSKP id 58909