STEHLÍK, P. Diagnostika stavebních konstrukcí při hodnocení poruch a vad [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Schmid, Pavel

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Kocáb, Dalibor

Navrhovaná známka

eVSKP id 58903