PEROUTKA, A. Identita a informace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Palla, Marian

prospěl, doporučuje k obhajobě

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Spielmann, Petr

prospěl, doporučuje k obhajobě

Navrhovaná známka

Čarný, Ladislav

prospěl, doporučuje k obhajobě

Navrhovaná známka

Sedlák, Jan

prospěl, doporučuje k obhajobě

Navrhovaná známka

eVSKP id 49279